Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Ιερά Καλύβη Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και την μαγευτική θέα της

 

Περισσότερα :

Χάρτης :